Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora – PDF Financial Mentoring sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach.

I. Preambuła

PDF Financial Mentoring sp. z o. o. przywiązuje ogromne znaczenie do prywatności i poufności oraz dbałości o ochronę powierzonych informacji. Dążymy do zapewnienia odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych. Administrator wdraża i uaktualnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby Przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a przetwarzane były wyłącznie te Dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu Przetwarzania. Zapoznanie z niniejszą Polityką Prywatności pozwoli dowiedzieć się w jaki sposób i w jakim celu gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam Dane osobowe.

II. Definicje

 1. Administrator – PDF Financial Mentoring sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563716, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342844218, REGON: 362224880, kapitał zakładowy w wysokości 7 500,00 zł.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Landing page – każda internetowa strona docelowa prowadzona przez Administratora w celu przeprowadzenia kampanii marketingowej.
 4. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.pdffm.pl.
 5. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal oraz Landing page, która przekazuje swoje Dane osobowe Administratorowi.
 8. Zgoda – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania, przyzwala na Przetwarzanie dotyczących jej Danych osobowych.

III. Zakres Danych osobowych podlegających Przetwarzaniu

 1. Administrator przetwarza lub może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika, w szczególności takie jak:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. miasto (miejsce zamieszkania lub pobytu),
  4. numer telefonu,
  5. adres e-mail,
  6. adres IP.
 2. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Korzystanie z Portalu lub Landing Page w podstawowym zakresie nie wymaga podania danych osobowych. Podanie Danych osobowych umożliwia Użytkownikowi korzystanie z pełnej funkcjonalności Portalu lub Landing Page, w tym pozwala na otrzymanie świadczenia wynikającego z usług oferowanych przez Administratora.
 3. Użytkownik może dobrowolnie podać dalsze Dane osobowe dla realizacji konkretnego celu uzgodnionego uprzednio z Administratorem.

IV. Zasady Przetwarzania Danych osobowych

 1. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 2. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być:
  1. osoby upoważnione przez Administratora do Przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  2. podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność Przetwarzania danych, takich jak podmioty zajmujące się tworzeniem lejków marketingowych, prowadzące księgowość, wsparcie informatyczne, obsługę prawną.
 3. Administrator nie przekazuje Danych osobowych do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 4. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii Danych osobowych zwanych „danymi wrażliwymi” zgodnie z RODO oraz Danych osobowych dzieci. Osoba która nie ukończyła 16 lat zobowiązania jest uzyskać zgodę lub aprobatę osoby sprawującej nad nią władzę rodzicielską lub opiekę, bezwzględnie przed udostępnieniem Danych osobowych Administratorowi.
 5. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji może dotyczyć danych zawartych m.in. w adresie IP, plikach cookies, Pixel Facebook, Google Analytics.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji podejmowane jest w celach profilowania osób, mailingu i wyświetlenia spersonalizowanych reklam w systemach reklamowych takich jak: LinkedIn, Facebook, Google, YouTube. Administrator nie przewiduje żadnych dalej idących konsekwencji profilowania Danych osobowych Użytkowników.

V. Cele i podstawy prawne Przetwarzania Danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika będą Przetwarzane w celu świadczenia usług przez Administratora, w szczególności na potrzeby prowadzenia kampanii marketingowych, umówienia spotkania, reklamy, przesłania materiałów promocyjnych w tym newslettera zawierającego darmowe materiały edukacyjne, zaproszenia na szkolenia, informacje o webinariach i konferencjach.
 2. Podstawę prawną Przetwarzania danych osobowych stanowią zwłaszcza:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Zgoda Użytkownika,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy,
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 3. W sytuacjach wyjątkowych podstawę prawną Przetwarzania może stanowić inna podstawa uregulowana w art. 6 RODO.
 4. Użytkownik w każdej chwili może wycofać Zgodę bez wpływu na zgodność Przetwarzania z prawem, dokonanego na podstawie Zgody przed jej wycofaniem.
 5. Użytkownik dobrowolnie wyraża odrębną Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na Portalu lub Landing Page w miejscach wyraźnie określonych przez Administratora.
 6. Dane Osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wedle następujących kryteriów:
  1. do chwili ustania podstawy prawnej Przetwarzania tj. w szczególności wycofania Zgody przez Użytkownika, wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  2. nie później niż przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z właściwymi terminami przedawnienia.

VI. Prawa użytkowników

 1. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi realizację następujących praw przysługujących w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych:
  1. prawo do sprostowania danych osobowych,
  2. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  3. prawo do ograniczenia Przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do cofnięcia wyrażanej Zgody na Przetwarzanie danych,
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. prawo dostępu do własnych danych osobowych.

VII. Polityka cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies za pośrednictwem Portalu.
 2. Pliki cookies to dane informatyczne przechowywane w urządzeniu Użytkownika podłączonym do Internetu, które pozwalają Portalowi lub Landing Page zapamiętać urządzenie Użytkownika.
 3. Administrator może stosować różne rodzaje plików cookies takie jak: sesyjne, stałe, podmiotów zewnętrznych.
 4. Administrator stosuje pliki cookies w sprecyzowanych i konkretnych celach takich jak:
  1. profilowanie reklam w systemach reklamowych,
  2. analiza danych o odwiedzających Portal lub Landing Page,
  3. zapamiętywanie danych logowania,
  4. pokazywanie produktów w profilu, zapis postępu itp.,
  5. Przetwarzanie Danych osobowych z formularzy kontaktowych oraz formularzy zapisów do oprogramowania typu e-mail marketing.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć lub zablokować pliki cookies za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Portal może odsyłać poprzez linki do stron internetowych, które nie są zarządzane, ani też nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty prowadzące ww. strony internetowe.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Danych osobowych, dlatego mogą Państwo kierować pytania lub komentarze dotyczące Przetwarzania Danych osobowych oraz zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zgodności z naszą Polityką Prywatności, poprzez wiadomość skierowaną na adres e–mail pod adresem: biuro@pdffm.pl.
 3. Administrator może wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na końcu dokumentu. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Administrator chroni Dane osobowe Użytkowników.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2020 r.
 5. Ostatnie uaktualnienie: 7 kwietnia 2020 r.

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.